Služby mediátora Žilina

 

CENNÍK

Predmediačné stretnutie
- príprava podkladov pre mediáciu:
- prípravu dokumentácie,
- náklady a výdavky – poštovné, cestovné, mobil, tlač    50,- €

Konzultácie a poradenstvo vrámci mediácie
-konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hodinu:
- pre fyzické osoby    50,- €
- pre právnické osoby    70,- €

- právne úkony súvisiace s mediáciou, za každý PÚ:     50,- €

Mediácia v  podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
fyzické osoby - podnikatelia     90,- €/hodinu
právnické osoby - podnikatelia     140,- €/hodinu

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
od 3.310 do 6.610 €    10 % z hodnoty
od 6.611 do 16.600 €    8% z hodnoty
od 16.601 do 33.210 €    6% z hodnoty
od 33.211 do 66.300 €    4% z hodnoty
viac ako 66.300 €    2% z hodnoty
alebo hodinová sadzba dohodou

Mediácia v občianskych sporoch

Susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí,    70,- €/hodinu
Manželské a partnerské spory,    70,- €/hodinu
Nemajetkové občianske spory    70,- €/hodinu

Majetkové občianske spory:
• do 1.660,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa     90,- €/hodinu
• viac ako 1.661,- €    100,- €/hodinu


Mediácia v štátnom sektore
(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory:    70,- €/hodinu

Majetkové spory v štátnom sektore:

• do 3.110,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa     70,- €/hodinu
• od 3.111 do 6.510 €    8% z hodnoty
• od 6.511 do 16.600 €    5% z hodnoty
• od 16.601 do 33.110 €    3% z hodnoty
• od 33.110 do 66.200 €    2% z hodnoty
• viac ako 66.201 €    1% z hodnoty

 

Doména je na predaj, kontaktujte nás